Místní knihovna Bobrová


O knihovně

Půjčovní doba:
Čtvrtek od 16.00 do 18.00 hodin
Sobota od 14.00 do 16.00 hodin

Služby:
- poplatky za půjčování knih: žáci a studenti 10 Kč, dospělí 50 Kč ročně
- internet
- černobílý i barevný tisk a kopírování za poplatek dle platného ceníku
- knihy z Knihovny Matěje Josefa Sychry ve Žďáře nad Sázavou
- MVS (meziknihovní výpůjční služba)

Kontak:
Kihovnice – Hana Hájková
telefon: 561 202 150 (volat pouze v pùjčovní době)
mobil: 732 279 723
knih.bobrova@centrum.czstikarova@centrum.cz
Místní lidová knihovna Bobrová, Bobrová 14, 592 55 Žďár nad Sázavou

Zřizovatel:
Městys Bobrová, Bobrová 138, 592 55 Žďár nad Sázavou

Knihovní řád

Statistika za rok 2020
- 4184 knih ve vlastním fondu
- 98 registrovaných čtenářů z 902 obyvatel obce
Kontakt: 732 279 723  E-mail: stikarova@centrum.cz